Als Nederlanders vinden wij het over het algemeen prettig om vooraf te weten waar we aan toe zijn en wat het kost. Ook is het belangrijk dat we altijd zelf de keuze kunnen maken, of we verder gaan en hoe. Hiervoor hebben wij een specifieke benadering ontwikkeld. In het kort gezegd: wij werken stap voor stap, spreken per stap goed af wat u wilt, wat het kost en maken voor elke stap een inzichtelijke offerte, zodat u weet waar u aan toe bent, als u akkoord gaat met de offerte.

flowchart diensten

Stap 1: Kennismakingsgesprek en intake

Als u geïnteresseerd bent in onze ondersteuning, zal er eerst een vrijblijvend wederzijds kennismakingsgesprek plaatsvinden. Tijdens dit gesprek, dat kan plaatsvinden in Nederland of Bulgarije, zullen we in samenspraak verkennen wat uw ideeën en verwachtingen zijn met betrekking tot het hebben van een huis in Bulgarije en wat u kunt verwachten van onze ondersteuning.

Prijsindicatie:
gratis

Stap 2: Opstellen zoekprofiel & longlist.

Mocht u blijvend geïnteresseerd zijn, dan stellen we samen met u, in een gesprek of per e-mail een gedetailleerd zoek profiel op en maken een afspraak over het aantal objecten dat wij voor u zullen verzamelen en aan u op papier zullen presenteren op de long-list.

Aantal:
Gemiddeld stellen wij 10 objecten aan u voor.

Prijsindicatie:
Longlist met 10 objecten: 280 euro

Stap 3: Van longlist naar shortlist.

Nadat u alles rustig heeft bekeken en overdacht, hebt gegoogeld en wellicht virtueel hebt rondgelopen in Google Earth, heeft u mogelijk een aantal serieuze opties gevonden, die wij voor u nader in kaart kunnen brengen. Hierbij moet u denken aan een check bij het kadaster mbt de status en bestemmingsplan, contact met de verkoper voor bijzonderheden en een eerste indruk, check op betrouwbaarheid van de vraagprijs waaronder beoordeling of de prijs reëel is, of mogelijk een indicatie is voor “verborgen” factoren. Een aantal van deze checks zullen we uiteraard laten uitvoeren door ons vaste advocaten kantoor, waar wij al jaren mee samenwerken.

Aantal:
Gemiddeld voeren wij deze check voor 3 objecten uit

Prijsindicatie:
Voor een check van 3 objecten: 280 euro.

Stap 4: Bezoeken objecten

En dan is het eindelijk zover. Het bezichtigen van de objecten tijdens een reis in Bulgarije. In samenspraak met u, kunnen wij de trip, inclusief boeken van overnachtingen, transport, maken van afspraken met verkopers, volledig voor u verzorgen. Natuurlijk kunt u het ook gedeeltelijk zelf organiseren. Nadat alles goed is afgesproken gaan wij aan het regelen en zullen u uiteindelijk op het vliegveld opwachten, om een paar dagen samen op pad te gaan.

Duur:
Wij gaan uit van een duur van 3 dagen, 2 overnachtingen in een straal van 150 km rondom Sofia

Prijsindicatie:
Uiteraard is dit sterk afhankelijk van persoonlijke voorkeuren, het aantal te bezoeken objecten, niveau van de overnachting-locaties en regio’s. U kunt het zo duur of goedkoop maken als u zelf wilt.

De kosten voor onze ondersteuning zijn afhankelijk van het aantal dagen en onze reis-en verblijfskosten. Bij het voorbeeld van 3 dagen, 2 nachten binnen 150 km van Sofia is dit ongeveer 600 euro.

Stap 5: Begeleiding bij aankoop en overdracht

Het huis is gevonden!
Wij zullen u ondersteunen, bij alle aspecten van het aankoopproces, zoals: prijsonderhandelingen, plannen en begeleiding bij bezoeken aan notarissen en andere officiële instanties, vertalen (ook officieel, zoals voorgeschreven bij notarissen)  uitleggen van aktes, formulieren en contracten, etc.

Het spreekt voor zich dat wij u ook zullen verzekeren van de onontbeerlijke hulp van een betrouwbaar advocaten kantoor.

Prijsindicatie:
De kosten van onze ondersteuning zijn ook hier afhankelijk van de specifieke situatie. Wij zullen echter altijd vooraf een heldere afspraak maken, over de hoeveelheid tijd en reis-en verblijfskosten die wij inschatten nodig te hebben en op basis daarvan een offerte aanbieden met een vaste prijs, gebaseerd op inzichtelijke standaard tarieven, per dag, per km en per overnachting.

Gebaseerd op onze ervaring moet u denken, aan een bedrag tussen 400 euro en 800 euro

Stap 6: Ondersteuning bij ingebruikname en helpdesk

Het huis is gekocht, overgedragen en u gaat het in gebruik nemen. Er moeten nog veel zaken geregeld worden. Denk aan een bouwvergunning, het aanmelden bij nutsbedrijven en gemeente, het regelen van internet, het overschrijven van een auto of andere formele zaken. Ook hierbij willen wij u graag ondersteunen als dit nodig is.

Hiervoor kunt u kosteloos altijd gebruik maken van onze hulp op afstand per telefoon, voor in ieder geval 3 maanden na overdracht. Hebt u ondersteuning ter plekke nodig. Dan maken we hier afspraken over, voor wat betreft, plaats, tijd en met wat en zullen we u een vaste prijs aanbieden, eveneens gebaseerd op vaste tarieven.

Prijsindicatie:
Kosten voor een dag op locatie: 70 euro
(exclusief reis & verblijfkosten)

Geïnteresseerd?

Mocht u geïnteresseerd zijn in onze ondersteuning en expertise. U kunt contact met ons opnemen over een afspraak voor een kennismakingsgesprek, per e-mail of per telefoon.